Wielka nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego

„Nowoczesne więziennictwo”

Reforma kodeksu karnego wykonawczego.

 • odbywający karę pozbawienia wolności mogą wykonywać pracę na terenie jednostki penitencjarnej, by spłacić orzeczone wobec nich grzywny;
 • szybkie włączenie skazanych do udziału w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych – jako pomoc dla służb ratunkowych;
 • kara pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE) – dla kar do 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;
 • komisje penitencjarne w jednostkach penitencjarnych będą mogły wydawać zezwolenia na odbywanie kary w SDE skazanym, którzy rozpoczęli odbywanie kary nie przekraczającej 4 miesięcy;
 • SDE możliwe też w ostatnim półroczu kary pozbawienia wolności;
 • na pół roku przed końcem kary pozbawienia pobytu w zakładzie karnym będą mogli odbyć w SDE. Pozwoli to kontrolować wdrożenie się skazanych do życia na wolności.
 • skazany bez osobnego wezwania zostanie natychmiast doprowadzony do zakładu karnego przez policję, a jeżeli się ukrywa to zostanie za nim wydany list gończy i skazany będzie widoczny w internetowym rejestrze;
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności z zachowaniem reguł obowiązujących wszystkich pacjentów – bez uprzywilejowania w kolejce;
 • obciążenie skazanego kosztem pozytywnego wyniku badań laboratoryjnych na obecność substancji psychoaktywnej;
 • który składaj
 • zasada zdalnego udziały skazanego w posiedzeniach sądowych;
 • zasada wprowadzony będzie udział skazanych w posiedzeniach sądowych w formie zdalnej;
 • powstanie Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, który zajmie się zwalczaniem przestępstw, np. narkotykowych, popełnianych przez więźniów, a także wzmocnioną kontrolą działań funkcjonariuszy.

Źródło informacji.