Nowelizacja postępowania w sprawach nieletnich

Od 1 września 2022 r. obowiązywać będzie nowa procedura postępowania z nieletnimi. Wejdzie wtedy w życie ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (tekst ustawy).

Nowela przewiduje m.in.:

  • możliwość przebywania w zakładzie poprawczym wydłużona w górnej granicy z 21 do 24 lat;
  • obligatoryjny zakład poprawczy dla nieletnich sprawców najpoważniejszych przestępstw;
  • możliwość objęcia nadzorem kuratora po opuszczeniu zakładu poprawczego;
  • minimalna granica odpowiedzialności na poziomie 10 lat;
  • dyrektorzy szkół za zgodą rodziców i uczniów mogą np. za mniej poważne występki skierować do prac porządkowych na rzecz szkoły;
  • powołanie komisji ds. środka leczniczego, która wskaże sądowi odpowiednią dla nieletniego placówkę w razie problemów ze zdrowiem psychicznym nastolatka;
  • wydzielenie domów dla nieletnich matek;
  • szerszy udziała obrońcy w postępowaniu z nieletnim.

Źródło informacji.