Nowelizacja postępowania w sprawach nieletnich

Od 1 września 2022 r. obowiązywać będzie nowa procedura postępowania z nieletnimi. Wejdzie wtedy w życie ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (tekst ustawy). Nowela przewiduje m.in.: możliwość przebywania w zakładzie poprawczym wydłużona w górnej granicy z 21 do 24 lat; obligatoryjny zakład poprawczy dla nieletnich sprawców najpoważniejszych przestępstw; możliwość objęcia nadzorem kuratora po opuszczeniu zakładu poprawczego; minimalna granica odpowiedzialności […]

Wielka nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego

„Nowoczesne więziennictwo” Reforma kodeksu karnego wykonawczego. odbywający karę pozbawienia wolności mogą wykonywać pracę na terenie jednostki penitencjarnej, by spłacić orzeczone wobec nich grzywny; szybkie włączenie skazanych do udziału w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych – jako pomoc dla służb ratunkowych; kara pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE) – dla kar do 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności; komisje penitencjarne w […]