Egzamin wstępny na aplikację radcowską – termin

Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 24 września 2022 r. (sobota) godz. 11.00. Siedziby komisji kwalifikacyjnych: 1. Białystok, 2. Bydgoszcz, 3. Gdańsk, 4. Katowice, 5. Kielce, 6. Koszalin, 7. Kraków, 8. Lublin, 9. Łódź, 10. Olsztyn, 11. Opole, 12. Poznań, 13. Rzeszów, 14. Szczecin, 15. Toruń, 16. Wałbrzych, 17. Warszawa, 18. Wrocław, 19. Zielona Góra.

Egzamin na aplikację adwokacką – termin

Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 24 września 2022 r. (sobota) godz. 11.00. Siedziby komisji kwalifikacyjnych to: I. Białystok, II. Bielsko-Biała, III. Częstochowa, IV. Gdańsk, V. Katowice, VI. Kielce, VII. Kraków, VIII. Lublin, IX. Łódź, X. Opole, XI. Poznań, XII. Rzeszów, XIII. Szczecin, XIV. Toruń, XV. Wałbrzych, XVI. Warszawa, XVII. Wrocław. Źródło informacji.

Nowelizacja postępowania w sprawach nieletnich

Od 1 września 2022 r. obowiązywać będzie nowa procedura postępowania z nieletnimi. Wejdzie wtedy w życie ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (tekst ustawy). Nowela przewiduje m.in.: możliwość przebywania w zakładzie poprawczym wydłużona w górnej granicy z 21 do 24 lat; obligatoryjny zakład poprawczy dla nieletnich sprawców najpoważniejszych przestępstw; możliwość objęcia nadzorem kuratora po opuszczeniu zakładu poprawczego; minimalna granica odpowiedzialności […]

Wielka nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego

„Nowoczesne więziennictwo” Reforma kodeksu karnego wykonawczego. odbywający karę pozbawienia wolności mogą wykonywać pracę na terenie jednostki penitencjarnej, by spłacić orzeczone wobec nich grzywny; szybkie włączenie skazanych do udziału w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych – jako pomoc dla służb ratunkowych; kara pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE) – dla kar do 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności; komisje penitencjarne w […]

Education is a success of keys

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tempora cupiditate architecto quos sapiente, excepturi repudiandae sit iure commodi. Distinctio earum iste animi, omnis nobis odio hic illo rem mollitia, eos obcaecati fuga quos, quis doloribus!Eligendi voluptas animi dolorem vero sunt sit, iusto ipsa est obcaecati tempore laboriosam, quod eveniet, magnam repellat recusandae esse molestiae beatae. Ipsum iste maxime at corporis, […]

How Your Brain May One Day Control Your Computer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tempora cupiditate architecto quos sapiente, excepturi repudiandae sit iure commodi. Distinctio earum iste animi, omnis nobis odio hic illo rem mollitia, eos obcaecati fuga quos, quis doloribus!Eligendi voluptas animi dolorem vero sunt sit, iusto ipsa est obcaecati tempore laboriosam, quod eveniet, magnam repellat recusandae esse molestiae beatae. Ipsum iste maxime at corporis, […]

Tips For Improving Self-Motivation And Productivity

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tempora cupiditate architecto quos sapiente, excepturi repudiandae sit iure commodi. Distinctio earum iste animi, omnis nobis odio hic illo rem mollitia, eos obcaecati fuga quos, quis doloribus!Eligendi voluptas animi dolorem vero sunt sit, iusto ipsa est obcaecati tempore laboriosam, quod eveniet, magnam repellat recusandae esse molestiae beatae. Ipsum iste maxime at corporis, […]

10 Real-Life Skills Students Needs In College Life

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Tempora cupiditate architecto quos sapiente, excepturi repudiandae sit iure commodi. Distinctio earum iste animi, omnis nobis odio hic illo rem mollitia, eos obcaecati fuga quos, quis doloribus!Eligendi voluptas animi dolorem vero sunt sit, iusto ipsa est obcaecati tempore laboriosam, quod eveniet, magnam repellat recusandae esse molestiae beatae. Ipsum iste maxime at corporis, […]

Why You Should Read Every Day

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. […]

Relaxing after work

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. […]