Egzamin wstępny na aplikację radcowską – termin

Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 24 września 2022 r. (sobota) godz. 11.00. Siedziby komisji kwalifikacyjnych: 1. Białystok, 2. Bydgoszcz, 3. Gdańsk, 4. Katowice, 5. Kielce, 6. Koszalin, 7. Kraków, 8. Lublin, 9. Łódź, 10. Olsztyn, 11. Opole, 12. Poznań, 13. Rzeszów, 14. Szczecin, 15. Toruń, 16. Wałbrzych, 17. Warszawa, 18. Wrocław, 19. Zielona Góra.

Egzamin na aplikację adwokacką – termin

Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 24 września 2022 r. (sobota) godz. 11.00. Siedziby komisji kwalifikacyjnych to: I. Białystok, II. Bielsko-Biała, III. Częstochowa, IV. Gdańsk, V. Katowice, VI. Kielce, VII. Kraków, VIII. Lublin, IX. Łódź, X. Opole, XI. Poznań, XII. Rzeszów, XIII. Szczecin, XIV. Toruń, XV. Wałbrzych, XVI. Warszawa, XVII. Wrocław. Źródło informacji.

Nowelizacja postępowania w sprawach nieletnich

Od 1 września 2022 r. obowiązywać będzie nowa procedura postępowania z nieletnimi. Wejdzie wtedy w życie ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (tekst ustawy). Nowela przewiduje m.in.: możliwość przebywania w zakładzie poprawczym wydłużona w górnej granicy z 21 do 24 lat; obligatoryjny zakład poprawczy dla nieletnich sprawców najpoważniejszych przestępstw; możliwość objęcia nadzorem kuratora po opuszczeniu zakładu poprawczego; minimalna granica odpowiedzialności […]

Wielka nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego

„Nowoczesne więziennictwo” Reforma kodeksu karnego wykonawczego. odbywający karę pozbawienia wolności mogą wykonywać pracę na terenie jednostki penitencjarnej, by spłacić orzeczone wobec nich grzywny; szybkie włączenie skazanych do udziału w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych – jako pomoc dla służb ratunkowych; kara pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE) – dla kar do 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności; komisje penitencjarne w […]